Féklakatos

Feladatok

Vasúti kocsi fékrendszerének ellenőrzése, szükséges fékvizsgálati eljárások lefolytatása

Fékvizsgálati jegyzőkönyvek kiállítása

A fékrendszer fő elemeinek vizsgálata, adatainak rögzítése a jegyzőkönyvekben

A fékrendszer elemeinek kiépítése, hibák elhárítása

A meghibásodott kormányszelepek és rudazatállítók kiépítése, javításra történő szállításhoz való előkészítése

Légféktartály vizsgálata, szükség szerinti cseréje

Légvezeték ellenőrzése, javítása

A fékrendszerek szükség szerinti átalakítása

Fékrendszer elemeinek zsírzása, festése